Кои сме ние?

Ние сме сдружение от икономисти и математици, работили в закритата вече Агенция за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите. Екипът ни притежава сериозни теоретични познания, подкрепени от дългогодишен практически опит в количествената и качествената оценка на икономическите процеси. Имаме значителен опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Успешно сме защитавали своите позиции в дискусии с български и международни институции: Министерство на финансите, Българска народна банка, МВФ, Световна банка, Европейска комисия и др. Преподавали сме академични дисциплини като иконометрия, статистика, теория на вероятностите, макроикономическо моделиране, икономически растеж, публични финанси и др. в най-престижните български университети съгласно световните стандарти. Нашите научни публикации в България и чужбина са добре познати и цитирани в съответните научни области.